13/04/2021 15:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tích thiện

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Thanh An vào 24/05/2007 07:39

 

Bài thứ bẩy khuyên luôn tích thiện,
Chứa điều lành như mặt trời lên.
Rất vô tư, rất tự nhiên,
Sáng soi muôn nẻo chẳng phiền đến ai.
Chứa điều ác là tai họa đấy,
Lửa trên đầu nào thấy mà lo.
Chuyện ác dù chẳng nói to,
Trên trời rung động tự hồ sấm vang.
Việc mờ ám tưởng không ai biết,
Nhưng mắt thần như điện sáng soi.[1]
Giầu sang đúng phận thì thôi,
Nghèo hèn xử sự đúng môi trường nghèo.[2]
Suy từ ta ra nhiều người khác,
Khoe điều lành, điều ác giấu đi.
Thấy ai làm ác điều gì,
Khéo can ngăn, hoặc nghoảnh đi chớ nhìn.
Chuyện người khác không đem đàm tiếu,
Mặc người ta, mạnh, yếu, giở, hay.
Nói nhiều nghe cũng chán chầy,
Khuyên nhiều sinh oán, bấy nay lẽ thường

Khi yêu cũng nên lường lúc ghét,
Lúc ghét nên nhớ đến khi yêu.
Việc làm, lời nói, ít nhiều,
Phải nên hướng thiện, phải theo phận mình.
[1] Nguyên chữ Hán là:
"Nhân gian tục ngữ,Thiên văn nhược lôi;ám thất khi tâm thần mục như điện"
[2] Nguyên chữ Hán là:
"Tố phú quý hành hồ phú quý.
Tố bần tiện hành hồ bần tiện"

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Tích thiện