22/09/2021 02:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

98

Tác giả: Xuân Sách - Ngô Xuân Sách

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi @Lá@ vào 26/10/2008 10:26

 

Chú dế góc sân hồn nhiên ca hát
Hát thành thơ như nước triều lên
Khi khôn lớn lại hồn nhiên đi giữa
Biển một bên và em một bên.
Tác phẩm Góc sân và khoảng trời của nhà thơ Trần Đăng Khoa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Sách » 98