26/02/2021 23:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khách đình đối nguyệt
客亭對月

Tác giả: Lý Động - 李洞

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2014 13:42

 

Nguyên tác

遊子離魂隴上花,
風飄浪卷繞天涯。
一年十二度圓月,
十一回圓不在家。

Phiên âm

Du tử ly hồn Lũng[1] thượng hoa,
Phong phiêu lãng quyển nhiễu thiên nhai.
Nhất niên thập nhị độ viên nguyệt,
Thập nhất hồi viên bất tại gia.

Dịch nghĩa

Kẻ rong chơi này đã thả hồn vào hoa lá trên núi Lũng,
Mặc cho gió cuốn, sóng đưa quanh quẩn dưới gầm trời.
Một năm có mười hai lần trăng tròn,
Thì mười một độ lần không có mặt tại nhà.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dân chơi trên Lũng thả hồn rồi
Bỏ mặc gió đưa, sóng cuốn trôi
Năm có mười hai trăng sáng tỏ
Xa nhà mười một độ rong chơi
Trong thời Đường Chiêu Tông, tác giả đi thi không đậu. Ông phẫn chí đi chu du thiên hạ.

[1] Tên một dải núi đồi thuộc tỉnh Cam Túc ngày nay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Động » Khách đình đối nguyệt