23/05/2024 22:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngư phủ từ kỳ 3
漁父詞其三

Tác giả: Jingak Hyesim - 진각혜심

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 17/06/2017 06:56

 

Nguyên tác

脫略塵緣與繩墨,
騰騰兀兀度朝夕。
獨是一身無四壁,
隨所適,
自西自東自南北。

Phiên âm

Thoát lược trần duyên dữ thằng mặc,
Đằng đằng ngột ngột độ triêu tịch.
Độc thị nhất thân vô tứ bích,
Tuỳ sở thích,
Tự tây tự đông tự nam bắc.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Rũ sạch trần duyên không mực thước,
Đi qua cuộc thế vẻ ngơ ngác.
Bốn phía không tường riêng tự đắc,
Tuỳ sở thích,
Tự rong ruổi đông tây nam bắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jingak Hyesim » Ngư phủ từ kỳ 3