30/03/2023 20:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh minh có mưa phùn

Tác giả: Đông Hồ - Lâm Tấn Phác

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/06/2020 22:13

 

Trận mưa như rửa bóng thiều quang,
Đề tiết thanh minh cảnh đoạn trường?
Trời đất khéo treo tranh ảm đạm,
Non sông như ngậm về thê lương.
Sè sè nắm đất người kim cổ,
Phất phởi tro tàn cuộc hải tang.
Nào khách trăm năm câu chuyện cũ?
Rầu rầu ngọn cỏ nửa xanh vàng.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 116, tháng 4-1927

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đông Hồ » Thanh minh có mưa phùn