08/02/2023 16:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ “Giang sơn ba tỉnh” bài 04

Tác giả: Phan Văn Trị - 潘文值

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 15/01/2008 09:20

 

Thân danh chẳng kể, thiệt thằng hoang!
Đốt sáp nên tro luỵ chẳng càng.
Hai cửa trâm anh xô sấp ngửa,
Một nhà danh giáo xáo tan oan.
Con buôn khấp khởi chưa từng ngọc,
Người khó xăn văn mới gặp vàng.
Thương kẻ đồng văn nên phải nhắc,
Dễ ta đâu dám tiếng khoe khoang.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 103, tháng 3-1926 (do Tô Thoại Long sao lục)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Văn Trị » Hoạ “Giang sơn ba tỉnh” bài 04