25/09/2021 08:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Rãnh nước xanh
Blue bayou

Tác giả: Langston Hughes

Nước: Mỹ
Đăng bởi hongha83 vào 02/04/2012 07:57

 

Nguyên tác

I went walkin'
By the blue bayou
And I saw the sun go down.
I thought about old Greeley
And I thought about Lou
And I saw the sun go down.

White man
Makes me work all day
And I work too hard
For too little pay---
Then a white man
Takes my woman away.

I'll kill old Greeley.

The blue bayou
Turns red as fire.
Put the black man
On a rope
And pull him higher!

I saw the sun go down.

Put him on a rope
And pull him higher!

The blue bayou's
A pool of fire.
And I saw the sun go down,
Down,
Down,
Lawd I saw the sun go down!

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Tôi đang đi
Bên rãnh nước xanh
Và tôi thấy mặt trời sa xuống

Tôi nghĩ đến lão Greeley
Tôi nghĩ đến Lou
Và tôi thấy mặt trời sa xuống

Tên da trắng
Bắt tôi làm suốt ngày
Và tôi làm quần quật
Mà đồng lương thì ít
Rồi một tên da trắng đến
Nó cướp mất tình tôi

Tôi phải giết lão Greeley

Và rãnh nước xanh
Đỏ bừng như tia lửa
Hãy tròng dây thòng lọng
Vào cổ thằng da đen
Và rút ngược nó lên

Tôi nhìn thấy mặt trời sa xuống

Hãy tròng dây thòng lọng
Và rút ngược nó lên

Rãnh nước xanh
Là một ao lửa đỏ
Và tôi thấy mặt trời sa xuống
Sa xuống
Sa xuống
Trời ơi
Tôi nhìn thấy mặt trời sa xuống
Nguồn: Thơ Langxtơn Hiughơ, NXB Văn học, 1963

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Langston Hughes » Rãnh nước xanh