09/12/2021 01:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khiển hứng (Bả trản phi liên tửu)
遣興(把盞非憐酒)

Tác giả: Cao Biền - 高駢

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 31/05/2008 07:20

 

Nguyên tác

把盞非憐酒,
持竿不為魚。
唯應嵇叔夜,
似我性慵疏。

Phiên âm

Bả trản phi liên tửu,
Trì can bất vị ngư.
Duy ưng Kê Thúc Dạ[1],
Tự ngã tính dung sơ.

Dịch nghĩa

Nâng chén chẳng vì thích rượu
Buông cần câu chẳng vì mong được cá
Ta chỉ ưa ông Kê Thúc Dạ
Ông ấy tính cũng lười biếng như ta

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Nâng chén, rượu chẳng hám
Buông câu, cá không màng
Thích ông Kê Thúc Dạ
Lười nhác ta sánh ngang
[1] Tức Kê Khang, người nước Nguỵ, hiểu biết rộng, chỉ thích sống ẩn dật, nổi tiếng “ông lười”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Biền » Khiển hứng (Bả trản phi liên tửu)