20/10/2021 00:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tìm ta

Tác giả: Trần Mai Hường

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 14/01/2021 18:54

 

Mỗi lần trước anh
ta lại tìm ta - ta tìm ta trong đôi mắt anh
bao dung nhân hậu - ta tìm ta trong
những dòng thơ anh viết - những dòng thơ
khắc khoải nỗi ta - em

Ta tìm ta
gặp lại thuở hồn nhiên - tiếng ve hè ran
giấc trưa bỏng nắng - phố không mùa -
quán xưa cà phê đắng - mà trong anh ta
ríu rít chim chuyền

Ta tìm lại chiều bão đổ chân đê - gió khản
giọng gọi mây về đoàn tụ - tiếng sét nổ xé
toang trời vần vũ - một kết thúc bất ngờ
nhanh lẹ
giữa thinh không

Trái tim lỗi nhịp chẳng bình yên - kiếp
lạc đà gùi trên lưng kỷ niệm - kiểm soát
đã đi vào miên viễn - ta tìm những được
thua chưa biết trong đời
Nguồn: Trần Mai Hường, Sóng khát (thơ), NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mai Hường » Tìm ta