31/03/2023 13:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dặm vắng

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/02/2015 20:56

 

Quanh co dặm vắng đường quê
Lẫn vào rêu đá tiếng ve nhạt nhoà
Lời buồn yên tĩnh trong hoa
Bóng chiều rơi chậm thuyền xa khuất bờ
Nguồn: Đoàn Thuận, Lời chiều (thơ), NXB Trẻ, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Dặm vắng