01/12/2022 05:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương thương nhớ nhớ sầu sầu (II)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 14:28

 

Thương thương nhớ nhớ sầu sầu
Một ngày ba bận ra cầu đứng trông
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thương thương nhớ nhớ sầu sầu (II)