11/12/2022 06:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Trần công miếu
詠陳公廟

Tác giả: Phan Thúc Trực - 潘叔直

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 20/05/2016 15:11

 

Nguyên tác

陳公遺壯烈,
胡賊斷冷魂。
牛畢劍無血,
姜娘石有痕。
山河悲即墨,
城郭怨安孫。
終古英雄恨,
江流聲欲吞。

Phiên âm

Trần công[1] di tráng liệt,
Hồ tặc đoạn lãnh hồn.
Ngưu Tất kiếm vô huyết,
Khương nương thạch hữu ngân.
Sơn hà bi Tức Mặc[2],
Thành quách oán An Tôn[3].
Chung cổ anh hùng hận,
Giang lưu thanh dục thôn.

Dịch nghĩa

Trần công còn để lại khí phách hùng tráng
Giặc Hồ đã làm dứt hồn thơ
Kiếm Ngưu Tất chẳng còn nhuốm máu
Hòn đá nàng Khương vẫn còn dấu vết
Núi sông buồn cho Tức Mặc
Thành quách còn oán An Tôn
Muôn thuở anh hùng còn hận
Tiếng nước sông trôi như nghẹn ngào

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Trần công sao khí phách,
Hồ giặc dứt đoạn hồn.
Ngưu Tất kiếm không máu,
Khương Nương đá còn chôn.
Non sông buồn Tức Mặc,
Thành quách oán An Tôn.
Muôn thuở anh hùng hận,
Sông trôi như nghẹn hờn.
Nguyên chú: Miếu ở đường phía đông thành nhà Hồ.

Nguồn: Cẩm Đình thi tuyển tập (thơ), Phan Thúc Trực, NXB Khoa học xã hội, 2011
[1] Ông Trần nhắc đến ở đây là Trần Khát Chân. Đền thờ ông nằm trong thành nhà Hồ thuộc huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá.
[2] Quê hương của nhà Trần. Sử chép bia thần đạo ở Yên Sinh nói rằng tổ tiên nhà Trần vốn là người Yên Sinh, huyện Đông Triều, tỉnh Nam Định, sau dời đến ở hương Tức Mặc, phủ Thiên Trường, tỉnh Nam Định).
[3] Địa danh nằm ở phía đông huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá. Ở đây có thành Tây Đô của nhà Hồ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Thúc Trực » Vịnh Trần công miếu