06/12/2022 05:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bình tích kỳ 2
屏跡其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2014 21:33

 

Nguyên tác

晚起家何事,
無營地轉幽。
竹光團野色,
舍影漾江流。
失學從兒懶,
長貧任婦愁。
百年渾得醉,
一月不梳頭。

Phiên âm

Vãn khởi gia hà sự,
Vô doanh địa chuyển u.
Trúc quang đoàn dã sắc,
Xá ảnh dạng giang lưu.
Thất học tòng nhi lãn,
Trường bần nhậm phụ sầu.
Bách niên hồn đắc tuý,
Nhất nguyệt bất sơ đầu.

Dịch nghĩa

Nhà chẳng có việc gì nên dậy trưa,
Không canh tác nên đất trống trơn.
Vườn đầy trúc sáng rực hoà với màu cánh đồng,
Ngậm bóng chiếu dưới dòng sông chảy.
Con không được học, nên mình lười theo con,
Nghèo mãi nên quen với lời cằn nhằn của vợ.
Ước gì cứ suốt đời được say hoài,
Đến nỗi cả tháng chẳng buồn chải tóc!

Bản dịch của Nhượng Tống

Dậy trưa, nào có việc gì
Việc gì chẳng có, nhà thì vắng tanh
Dòng sông in bóng mái tranh
Ánh tre lộn sắc xanh xanh nội ngoài
Nghèo bền, mặc vợ cài nhài
Học hành dang dở, con lười mặc con
Ước gì trăm tuổi say luôn
Đầu không chải một tháng tròn chẳng sao
(Năm 762)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bình tích kỳ 2