31/03/2023 18:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mấy vần thơ lẻ (1)

Tác giả: Huy Cận - Cù Huy Cận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/11/2020 13:17

 

Đêm đêm bếp lửa ngọn đèn,
Đèn chong thấu dạ, lửa bền năm canh.
Học đi em, học đi anh!
Lào rào sương đổ đầu cành, đã khuya.
Hoa đèn như chấm chữ i,
Ban ngày đánh giặc, đêm đi học vần.
Thân nhau tiếng mẹ càng thân,
Ấm sao lớp học bình dân giữa rừng.
Việt Bắc, đông 1948

Nguồn: Huy Cận, Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Cận » Mấy vần thơ lẻ (1)