03/02/2023 10:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mới gặp

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 25/03/2016 07:10

 

Mới gặp chưa quen mà giã biệt
Tình yêu chưa bén vội lên đường
Lên đường ngoảnh lại buồn thương
Người ơi! Bốn mắt vấn vương lệ nhoà.
Nguồn: Nụ tình (Nhạc trẻ Hàn Quốc Vũ), NXB Âm nhạc DIHAVINA, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Mới gặp