27/10/2021 08:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một thoáng

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 23/11/2015 08:46

 

Cũng phai thôi những ngày xuân
Trăm năm còn đọng nơi sân ráng chiều
Trên non lau lách đìu hiu
Dưới mây đầu phố cây xiêu bóng tà

Đường về thôn chợt rơi hoa
Lửa hương như đã phôi pha lâu rồi
Ta lên dốc núi quen ngồi
Bời bời nghe cát bụi dời về xa
Long Hải, 1974
Nguồn: Lửa đầu non (thơ), Đoàn Thuận, NXB Trẻ, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Một thoáng