30/11/2020 03:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khách thu

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 16/08/2016 06:40

 

Một khách ở bờ hồ
Nhìn gương thu nhấp nhô
Mông mênh tình phẳng lặng
Kiếp đời còn lô xô
Một khách thả mắt buồn
Chân lý mới vừa chôn
Lá liễu héo mau quá!
Ngày ngày tàn mãi luôn
Tim khẽ nhịp thương nhớ
Cái luỵ với mong chờ
Mưa gió thổi càn đến
Thuyền lòng cứ bơ vơ
Năm nay tuổi đang cháy
Tóc bạc đã về đây
Ý đời – ý lắt léo
Có chí đuổi làn mây
Viễn cảnh hay trêu đùa
Hay gì câu thắng thua!
Cô đơn dạ dũng sỹ
Đâu có thể phân bua
Mỗi lúc tiếng khác nhau
Réo lòng chất chứa sầu
Thời gian như cánh mỏng
Được cái khổ ngàn sau.
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Khách thu