03/02/2023 06:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đinh hoàng sơn miếu
丁皇山廟

Tác giả: Ninh Tốn - 寧遜

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2020 22:18

 

Nguyên tác

勁氣雄心括海山,
廟留遺像五雲端。
臨題追憶當年事,
千載猶開墨客顏。

Phiên âm

Kính khí hùng tâm quát hải sơn,
Miếu lưu di tượng ngũ vân đoan.
Lâm đề truy ức đương niên sự,
Thiên tải do khai mặc khách nhan.

Dịch nghĩa

Khí tiết cứng mạnh, lòng hào hùng bao quát cả núi biển,
Núi còn để lại pho tượng ở chỗ mây năm sắc.
Lúc đề thơ, nhớ lại việc thuở ấy,
Nghìn năm còn mở mặt với khách văn chương.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Chí khí cao vời trùm núi sông,
Miếu lưu tượng cũ sắc mây trùm.
Đề thơ nhớ lại chuyện năm ấy,
Rạng mặt làng văn mãi mãi còn.
Nguyên chú: Miếu thờ vua Đinh ở xã Phúc Lai, Ý Yên, Nam Định.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ninh Tốn » Đinh hoàng sơn miếu