28/01/2023 19:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu (1)

Tác giả: Thích nữ Trí Hải

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 03/10/2018 17:55

 

gió đi lang thang
lá vàng mang mang
mình nghe lành lạnh
mùa thu đã sang
Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích nữ Trí Hải » Thu (1)