24/03/2023 17:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tam cúc ba mươi cây

Tác giả: Nguyễn Thuỵ Kha

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/09/2014 23:20

 

Sĩ điều cũng xong tượng vàng cũng vui
giữ kết bộ đôi, đôi khi phải chui
kể cả tốt đen gặp cơn tứ tử
được nước cầm kết cả làng biết mùi

an phận sĩ con hiền lành tịnh thâm
rồi đỏ rồi đen bộ xe pháo mã
không ba thì đôi rồi thì tốt đỏ
cũng cứ là tươi thân phận nào ai...

duy chỉ có điều làm tướng thật gay
dù là tướng bà, tướng ông càng mệt
tớ đây làm tất trừ hai bậc "mét"
tam cúc đời tớ chỉ hai mươi cây

nào thì cụng ly nào thì tỉnh say
ở giữa bạn bè lúc nào cũng tết
nào thì chia ra nào thì chấp hết
nào thì chui đi nào thì ăn quân...
Nguồn: Biệt trăm năm, NXB Đà Nẵng, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thuỵ Kha » Tam cúc ba mươi cây