14/08/2020 15:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bát quái

Tác giả: Đỗ Kim Vũ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đông Tà vào 01/03/2007 11:42

 

Kiền cương kiện cứng : tượng cho Vua
Đoài đẹp lòng nhau : thoả ý chùa
Ly sáng : phô trương khoe tựa thỏ
Chấn khơi : phấn khởi đố rùa thua
Tốn theo : lên xuống vâng lời cãi
Khảm hiểm : gập ghềnh bắt buộc cua
Cấn đậu : để dành ngăn cấm viếng
Khôn mềm : nhu thuận phục tùng thưa

14/07/2006
CSL

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Kim Vũ » Bát quái