17/04/2021 18:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trên dòng sông trăng

Tác giả: Trần Tuấn Đạt

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 28/03/2011 20:22

 

Hình như không phải bình yên
Àm ào đâu đó một miền bão giông
Thôi đừng là gió, trăng, sông...
Em là bất chợt, bênh bồng anh ru
Phả Lại 1970

Nguồn: Trần Tuấn Đạt, Nguồn đá, NXB Lao động, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tuấn Đạt » Trên dòng sông trăng