16/08/2020 00:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạt tiêu lâu năm là hạt tiêu sọ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2016 15:47

 

Hạt tiêu lâu năm là hạt tiêu sọ,
Chuối không tự tình sao chuối nọ có con?
Hỏi em trinh tiết lòng son,
Cớ sao mặt mỏng má mòn rứa em?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hạt tiêu lâu năm là hạt tiêu sọ