28/09/2022 14:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thạch Long tuyền
石龍泉

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2006 18:28

 

Nguyên tác

太原西上峙千峰,
一派清泉躍石龍。
盤古以來頭角老,
長流自此爪牙雄。
水山奄映揚光處,
風月收藏太巧中。
品藻自從明鏡照,
五雲欲向覲宸楓。

Phiên âm

Thái Nguyên tây thượng trĩ thiên phong,
Nhất phái thanh tuyền dược thạch long.
Bàn Cổ[1] dĩ lai đầu giác lão,
Trường lưu tự thử trảo nha hùng.
Thuỷ sơn yểm ánh dương quang xứ,
Phong nguyệt thu tàng đại xảo trung.
Phẩm tảo tự tòng minh kính chiếu,
Ngũ vân dục hướng cận thần phong[2].

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm

Phía tây tỉnh Thái núi trùng trùng,
Rồng đá vươn mình giữa suối trong.
Sinh thuở ông Bàn, sừng sỏ cứng,
Tắm dòng nước bạc, vuốt nanh hùng.
Giang sơn rạng ánh hào quang đẹp,
Trăng gió dành kho kĩ xảo chung.
Từ có phẩm đề giương rọi sáng,
Chầu vua, rồng muốn tới đền phong.
Suối Thạch Long ở giáp giới Thái Nguyên và Tuyên Quang, trong suối có tảng đá hình rồng.

Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập I), NXB Khoa học xã hội, 2003, tr. 105
[1] Thuỷ tổ loài người (truyền thuyết Trung Hoa).
[2] Điện của vua thường trồng cây phong.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Thạch Long tuyền