16/01/2021 07:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ban đêm những đám mây qua
La nuit passent des nuages

Tác giả: Dimitri Tsakanikas Analis

Nước: Hy Lạp
Đăng bởi hongha83 vào 12/08/2008 20:16

 

Nguyên tác

La nuit passent des nuages
Qui illumine le vide
- Passe aussi l'indifférence des morts

Mais là où le ciel se remplit de nuit
Les plages des étoiles scintillent

Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Ban đêm những đám mây qua
Làm cho rực rỡ sáng loà khoảng không
- Người chết, đi qua lạnh lùng

Nhưng đâu trời chất mịt mùng bóng đêm
Thì sao lấp lánh sáng thêm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dimitri Tsakanikas Analis » Ban đêm những đám mây qua