17/01/2021 17:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm khuya bấc hết dầu khô

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2015 13:29

 

Đêm khuya bấc hết dầu khô,
Ai có tình có nghĩa thì rót vô cho đầy.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đêm khuya bấc hết dầu khô