29/03/2023 20:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Thuỷ Hoàng mộ
過始皇墓

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 27/02/2012 19:03

 

Nguyên tác

古墓成蒼嶺,
幽宮象紫臺。
星辰七曜隔,
河漢九泉開。
有海人寧渡,
無春雁不回。
更聞松韻切,
疑是大夫哀。

Phiên âm

Cổ mộ thành thương lĩnh,
U cung tượng tử đài.
Tinh thần thất diệu cách,
Hà Hán cửu tuyền khai.
Hữu hải nhân trữ độ,
Vô xuân nhạn bất hồi.
Cánh văn tùng vận thiết,
Nghi thị đại phu ai.

Bản dịch của Phan Văn Các

Mộ xưa thành núi biếc
Cung vắng tựa đài cao
Sao trời thất diệu cách
Hà Hán cửu tuyền sâu
Có biển người mong vượt
Không xuân nhạn về đâu
Tiếng thông nghe réo rắt
Ngỡ tiếng đại phu gào
Nguồn: Đời sống các đế vương Trung Hoa (tập 1), NXB Đà Nẵng, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Quá Thuỷ Hoàng mộ