16/07/2024 12:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tha phương

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 30/04/2021 06:04

 

Xa nhau gần hết một đời,
Trăng tàn trước cửa, hoa rơi giữa đường.
Giá còn một chút quê hương,
đã không phải ngụ tha phương xứ người!
Thanh Trì 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Tha phương