22/09/2023 08:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hối nhật du Đại Lý Vi Khanh thành nam biệt nghiệp kỳ 4
晦日遊大理韋卿城南別業其四

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 02/11/2013 14:54

 

Nguyên tác

高館臨澄陂,
曠望蕩心目。
澹蕩動雲天,
玲瓏映墟曲。
鵲巢結空林,
雉雊響幽谷。
應接無閒暇,
徘徊以躑躅。
紆組上春隄,
側弁倚喬木。
弦望乎已晦,
後期洲應綠。

Phiên âm

Cao quán lâm trừng pha,
Khoáng vọng đãng tâm mục.
Đạm đãng động vân thiên,
Linh lung ánh khư khúc.
Thước sào kết không lâm,
Trĩ cẩu hưởng u cốc.
Ưng tiếp vô nhàn hạ,
Bồi hồi dĩ trịch trục.
Hu tổ thượng xuân đê,
Trắc biện ỷ kiều mộc.
Huyền vọng hồ dĩ hối,
Hậu kỳ châu ứng lục.

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Thềm cao bên vực nước,
Bát ngát sạch mắt lòng.
Mây trời trôi lồng lộng,
Xóm hoang tàn lung linh.
Rừng không chim kết tổ,
Cốc vắng trĩ gáy vang.
Nhàn nhã lòng trống trải,
Bồi hồi bước lang thang.
Bờ nước xuân tràn trề,
Mũ lệch cây cao dựa.
Trăng sáng chợt mịt mờ,
Bãi xanh lần tới hứa.
Nguồn: Vũ Thế Ngọc, Vương Duy chân diện mục, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Hối nhật du Đại Lý Vi Khanh thành nam biệt nghiệp kỳ 4