09/12/2022 09:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan họ (I)

Tác giả: Nguyễn Quang Hưng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2015 08:06

 

Quan họ về ngủ vai chồng
Trở mình nghe trống hội rung quanh giường
Ta quăng chăn chiếu lạnh lùng
Chạy tìm mây nổi cuối đường trăng xưa

Chân đi mấy ngõ cho vừa!
Trăm nghìn lối cũ chỉ thừa chân đi
Chồng hờ dứt gió xuân thì
Ta đi thắm lại những gì bỏ quên
Chừng nào hoa cỏ còn duyên
Rình đem năm tháng trải lên tóc người!

Mười năm khuất mặt tươi cười
Áo khăn gói kín những lời yêu xưa
Tìm về xem mặt cơn mơ
Gặp nhau thảng thốt như vừa chiêm bao
2-2004

Nguồn: Mùa Vu Lan, NXB Hội Nhà văn, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Quang Hưng » Quan họ (I)