29/09/2020 17:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gió thổi hiu hiu, chín chiều ruột thắt

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2016 17:49

 

Gió thổi hiu hiu, chín chiều ruột thắt,
Nhìn sao phương bắc, nước mắt chảy bên đông.
Ai bày chi chuyện vợ vợ chồng chồng,
Khiến em phải chịu nặng lòng tư lương[1].
- Mây tạnh sao thưa, anh xem trời chưa sáng,
Nghe lời em than oán, anh không đặng lại gần,
Khiến cho gan dạ không dần mà đau.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Hay “tư lường”, suy nghĩ, tính toán.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gió thổi hiu hiu, chín chiều ruột thắt