04/10/2023 23:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khách Lạc thù Lưu Giá
客洛酬劉駕

Tác giả: Lý Tần - 李頻

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/03/2014 15:03

 

Nguyên tác

浮世總應相送老,
共君偏更遠行多。
此回不似前回別,
聽盡離歌逐棹歌。

Phiên âm

Phù thế tổng ưng tương tống lão,
Cộng quân thiên cánh viễn hành đa.
Thử hồi bất tự tiền hồi biệt,
Thính tận ly ca trục trạo ca.

Dịch nghĩa

Cuộc đời chỉ là đưa tiễn các ông già,
Hơn nữa ông lại hay đi chơi xa.
Lần tiễn đưa này không giống lần tiễn đưa trước,
Vì ngoài nhạc tiễn đưa, còn có nhạc chơi trên thuyền nữa.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đời chỉ toàn bạn già đưa tiễn
Lại được ông thích chuyện đi xa
Lần này không giống lần qua
Ngoài ca tiễn biệt còn ca trên thuyền

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Tần » Khách Lạc thù Lưu Giá