30/01/2023 20:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giấc ngủ trưa

Tác giả: Nhã Ca - Trần Thị Thu Vân

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 04/06/2009 23:02

 

Ngõ sâu giờ tiếp ưu phiền
Trưa hồn hậu mỏi thân liền vết giây

Đã khô rồi nhựa trong cây
Mẹ nghe củi mục trôi đầy giấc con

Mái chiêm bao đã lợp tròn
Đầu ai tiếng gõ nghe còn nhặt thưa

Môi hiền sữa ngọt con mơ
Ngày xuân chim sẻ bay vù trán cao
Nguồn: Thơ Nhã Ca, NXB Thương yêu, 1972

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhã Ca » Giấc ngủ trưa