19/01/2022 06:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề
無題

Tác giả: Hải Ấn Tín thiền sư - 海印信禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2010 05:02

 

Nguyên tác

寥寥風月臥煙霞,
百鳥從茲不獻花。
人義盡從貧處斷,
世情偏向有錢家。

Phiên âm

Liêu liêu phong nguyệt ngoạ yên hà,
Bách điểu tòng tư bất hiến hoa.
Nhân nghĩa tận tòng bần xứ đoạn,
Thế tình thiên hướng hữu tiền gia.

Bản dịch của Phước Đức

Ẩn nơi thanh vắng thú yên hà,
Chim chóc từ nay thôi hiến hoa.
Chỗ nghèo đã hết, nhân nghĩa hết,
Thói đời xu phụ kẻ sang giàu.
Nguồn: Thơ thiền Đường - Tống, NXB Đồng Nai, 2000.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hải Ấn Tín thiền sư » Vô đề