05/02/2023 11:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng tiền không phấn, không hồ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 10:48

 

Đồng tiền không phấn, không hồ,
Sao mà khéo điểm, khéo tô mặt người.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đồng tiền không phấn, không hồ