30/11/2022 02:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngẫu thành
偶成

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/03/2020 00:14

 

Nguyên tác

昨夜梅花開,
山窗月皎潔。
破曉寂無聲,
知是庭前雪。

Phiên âm

Tạc dạ mai hoa khai,
Sơn song nguyệt hiệu khiết.
Phá hiểu tịch vô thanh,
Tri thị đình tiền tuyết.

Dịch nghĩa

Đêm qua hoa mai nở,
Qua cửa sổ trông ra núi, trăng sáng trong.
Sớm tinh mơ lặng vắng không tiếng động,
Biết là tuyết xuống trước sân.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Đêm trước hoá mai nở,
Ngoài song vằng vặc trăng.
Tinh mơ trời lặng vắng,
Biết được tuyết rơi sân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Ngẫu thành