25/03/2023 11:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm trung thu nghe hát trên sông

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/02/2020 08:10

 

Vạn thiên lý ngoại trung thu nguyệt,
Tái kỹ tuỳ ba nhiệm khứ lưu.[1]
Thơ một túi, rượu lưng bầu,
Tiếng ca quản nhặt khoan dòng nước biếc.
Hồng phấn ca thanh phiêu Bạch tuyết,
Kim liên lạp ảnh toả thanh yên.[2]
Gió trăng chở nặng một con thuyền,
Kho vô tận[3] mặc ai thích hứng.
Phong lưu ấy nghìn vàng chưa xứng,
Nhác trông lên trời đã rạng đông.
Vừng trăng lơ lửng trên không.
Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
[1] Chữ Hán: 萬千里外中秋月,載妓隨波任去流. Nghĩa: Trăng trung thu khắp ngoài nghìn dặm, Chở bọn con hát theo sóng tha hồ mà đi.
[2] Chữ Hán: 紅粉歌聲飄白雪,金蓮蠟影鎖青煙. Nghĩa: Tiếng người đẹp hát khúc ca Bạch tuyết, Ánh nến kim liên toả khói xanh.
[3] Kho trời, ý nói thiên nhiên vô tận.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đêm trung thu nghe hát trên sông