19/01/2021 06:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chào mừng

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 06/05/2009 00:13

 

Chào mừng ngọn gió đêm trăng
Chào mây mưa nắng nhiều phen lắm rồi
Đêm nay gió thổi đầy trời
Biển sông cát bãi núi đồi trăng đi
Chào em mặt đất da chì
Dưỡng nuôi muôn thuở cái gì lạ thay
Ấy là có lẽ phôi thai
Muôn đời xây dựng thiên nhai hải hà
Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Chào mừng