07/10/2022 19:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Quảng Trị niết sứ Hữu Nguyên Hồ Đắc Khải tiên sinh thu dạ độc toạ nguyên vận
和廣治臬使友元胡得愷先生

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 25/12/2014 22:43

 

Nguyên tác

雨聲淒斷古城邊,
深夜縈愁我亦然。
吟少陵詩難破寂,
醒莊生夢不成眠。
三秋懷感無多事,
一筆蕭騷敢自賢。
但幸登樓頻唱和,
捍江江上好神仙。

Phiên âm

Vũ thanh thê đoạn cổ thành[1] biên,
Thâm dạ oanh sầu ngã diệc nhiên.
Ngâm Thiếu Lăng[2] thi nan phá tịch,
Tỉnh Trang Sinh[3] mộng bất thành miên.
Tam thu hoài cảm vô đa sự,
Nhất bút tiêu tao cảm tự hiền.
Ðãn hạnh đăng lâu tần xướng hoạ,
Hãn giang[4] giang thượng hảo thần tiên.

Dịch nghĩa

Mưa rơi bên cổ thành buồn não nuột
Ta cũng sầu vì đêm khuya vắng vẻ
Ngâm thơ Ðỗ Thiếu Lăng không làm rộn lên được
Giấc mộng Trang sinh đã tỉnh không ngủ được
Nhớ nhung ba năm chuyện bình thường
Một ngòi bút thật là lẻ loi dám sánh mình hơn người
Còn may luôn được lên lầu thơ xướng hoạ cùng nhau
Đúng là vui chơi thích thú trên dòng Thạch Hãn

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Thành xưa não nuột tiếng mưa rơi
Buồn lắng canh khuya dạ tả tơi
Thơ Thiếu Lăng ngâm càng quạnh vắng
Mộng Trang Sinh tỉnh suốt canh trôi
Ba năm thương nhớ không là chuyện
Một bút cô đơn dám sánh người
May có lầu thơ cùng xướng hoạ
Trên dòng Thạch Hãn thú vui chơi
Lời tự: "Tri phủ Triệu Phong" 知府肇豐 (Thơ làm trong thời kỳ làm tri phủ Triệu Phong).

[1] Chỉ cổ thành Quảng Trị.
[2] Tức Ðỗ Phủ (712-770), tự xưng là Ðỗ Lăng bố y 杜陵布衣 và Thiếu Lăng dã lão 少陵野老.
[3] Trang Tử 莊子 người nước Tống đời Chiến quốc, tên là Chu 周. Ông viết bộ sách Trang Tử 莊子, là một trong những bộ sách triết lý danh tiếng xưa của Trung Quốc.
[4] Sông Thạch Hãn ở Quảng Trị.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Hoạ Quảng Trị niết sứ Hữu Nguyên Hồ Đắc Khải tiên sinh thu dạ độc toạ nguyên vận