10/08/2022 06:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chung Nam 1
終南 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 06/10/2005 12:22

 

Nguyên tác

終南何有?
有條有梅。
君子至止,
錦衣狐裘,
顏如渥丹,
其君也哉!

Phiên âm

Chung Nam hà hữu ?
Hữu điền hữu my (mai).
Quân tử chí chỉ,
Cẩm y hồ kỳ (cầu).
Nhan như ác đơn,
Kỳ quân dã tê (tai)!

Dịch nghĩa

Núi Chung Nam có gì ?
Có cây điều, cây mai.
Vua đi đến dưới núi Chung Nam
Mặc áo gấm (có xăn tay áo cho lộ) áo da chồn.
Sắc mặt của vua hồng hào như dầm màu đỏ,
Xứng đáng là bậc vua chúa vậy thay.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Núi Chung Nam có gì nào ?
Có cây mai với cây điều tốt tươi.
Núi kia vua đến nơi rồi,
Áo cầu áo gấm chói ngời đẹp thay!
Dầm son mặt hỏi hây hây,
Bực làm vua chúa xứng thay thật mà!
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

Chung Nam: tên núi, nay ở phía nam phủ Kinh Triệu.
điều: tên một thứ cây, tức lá cây sơn thu, vỏ và lá màu trắng, sớ gỗ tốt, đáng dùng làm ván xe.
quân tử: chỉ vua Tần.
chí chỉ: đến dươi núi Chung Nam.
cẩm y hồ cầu: áo gấm và áo da chồn, y phục của chư hầu. Thiên Ngọc tảo trong Kinh lễ nói rằng: “vua mặc áo trắng bằng áo da chồn, còn áo gấm, mặc ở ngoài, thì xăn ống tay áo cho lộ da chồn ra thì nhìn rất đẹp”.
ác: ngâm, dầm trong nước.
kỳ quân dã tai (đọc tê): nói dung mạo và y phục của vua rất xứng đáng với bực làm vua.

Đây là lời nói của người nước Tần, khen tặng vua mình, cũng đồng một ý tứ với thiên Xa lân, thiên Tứ thiết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Chung Nam 1