06/10/2023 00:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thập Cẩm đường
十錦塘

Tác giả: Đồ Long - 屠隆

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/10/2021 20:19

 

Nguyên tác

大隄楊柳映紅霞,
萬井樓臺千樹花。
費盡黃金買歌笑,
畫船強半載琵琶。

Phiên âm

Đại đê dương liễu ánh hồng hà,
Vạn tỉnh[1] lâu đài thiên thụ hoa.
Phí tận hoàng kim mãi ca tiếu,
Hoạ thuyền[2] cường bán tải tì bà.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trên đê lớn ráng chiều soi dương liễu,
Cư dân đông lầu gác sáng ngàn hoa.
Xài phí hết bạc vàng mua ca vũ,
Thuyền rong chơi quá nửa chở tì bà.
Đê Thập Cẩm còn được gọi là Tôn đê 孫堤, nằm dưới Đoạn kiều 斷橋 ở Tây hồ, Hàng Châu, Chiết Giang, do Tư lễ thái giám Tôn Long 司禮太監孫隆 cho xây năm Vạn Lịch thứ 17 (1589). Đê rộng 2 trượng, trồng nhiều đào liễu như Tô đê, nhưng Tôn đê đi thẳng qua Tây Linh 西泠 nên ngựa xe bộ hành đi lại nhiều.

[1] Thời cổ đại, một tỉnh là một dặm vuông, vạn tỉnh chỉ nơi đất rộng, dân cư đông đúc, thiên gia vạn hộ.
[2] Thuyền trang sức nhiều màu của quan lại hay của những người giàu có thích rong chơi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đồ Long » Thập Cẩm đường