31/03/2023 06:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cát đàm 2
葛覃 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 20:07

 

Nguyên tác

葛之覃兮、
施于中谷。
維葉莫莫、
是刈是濩。
為絺為綌、
服之無斁。

Phiên âm

Cát chi đàm hề,
Dị vu trung cốc.
Duy diệp mịch mịch,
Thị ngải thị hoạch.
Vi si vi khích,
Phục chi vô dịch.

Dịch nghĩa

Cây sắn đã dài,
Bò lan vào trong hang.
Lá nhiều rườm rà,
Mới cắt về rồi đem nấu.
Dệt vải mịn vải thô,
Mặc vải ấy không chán.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Qua hè dây sắn đã dài,
Mọc bò vào tận hang này tốt tươi.
Rườm rà nhành lá khắp nơi.
Cắt về xong xả, ta thời nấu chung,
Vải thô vải mịn dệt xong,
Cắt may ta mặc chẳng lòng chán chê.
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc thể phú.
- mịch mịch: dáng rườm rà chen rậm.
- ngải: chặt cắt.
- hoạch: nấu.
- si: vải mịn.
- khích: vải thô.
- dịch: chán ghét.

Chương này nói vào thời thịnh hạ, giữa mùa hè, cây sắn đã già, nàng mới lo cắt lấy chỉ để dệt vải, rồi mặc vải ấy không chán, vì mình đã bỏ công lao nhọc mới biết rằng thành vải không phải dễ dàng, cho nên lòng hằng thương mến, tuy mặc vải ấy dơ rách đến mấy cũng không nhẫn tâm chán ghét mà dứt bỏ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Cát đàm 2