29/05/2023 19:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lòng ai đã tạnh

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 14/06/2021 06:06

 

Mái phố nghiêng vai đêm lạnh,
liễu mềm bay mãi sương khuya,
Lẽ nào bên ấy lòng đã tạnh,
Gió hẹn sao trăng chẳng thấy về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Lòng ai đã tạnh