25/01/2022 14:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xem băng video của gia đình

Tác giả: Nguyễn Vũ Tiềm

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 26/02/2015 08:24

 

(Nhận xét của một em bé)

Mới xem thì quen, nhưng càng nhìn, càng thấy khác
bố hàng ngày có bao giờ đeo cà vạt
mẹ đi đứng nói cười như mượn của ai
chỉ con mèo là vẫn rất mèo thôi
Nguồn: Thức đợi hoa quỳnh (thơ), Nguyễn Vũ Tiềm, NXB Hội nhà văn, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Vũ Tiềm » Xem băng video của gia đình