12/05/2021 16:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Về nhà

Tác giả: Phan Thị Vàng Anh

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi psychedelic_aut vào 08/08/2007 15:05

 

Mở cửa ra
      là thấy giường
              là thấy bàn,
                      là thấy máy.

Thấy lá xanh vươn qua song
Đồng hồ trên tường
                   giật cục chạy
Góc tường nhện vẫn giăng
Và mọt nghiến chân bàn

Không hỏng gì
Không mất gì...

Chỉ chó con
           lớn phổng phao,
                          lạnh nhạt
6.2001

Nguồn: Phan Thị Vàng Anh, Gửi VB, NXB Hội Nhà văn, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Thị Vàng Anh » Về nhà