04/12/2020 16:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phong vũ khán chu tiền lạc hoa hí vi tân cú
風雨看舟前落花戲為新句

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/03/2014 16:10

 

Nguyên tác

江上人家桃樹枝,
春寒細雨出疏籬。
影遭碧水潛勾引,
風妒紅花卻倒吹。
吹花困癲傍舟楫,
水光風力俱相怯。
赤憎輕薄遮入懷,
珍重分明不來接。
溼久飛遲半日高,
縈沙惹草細於毛。
蜜蜂蝴蝶生情性,
偷眼蜻蜓避百勞。

Phiên âm

Giang thượng nhân gia đào thụ chi,
Xuân hàn tế vũ xuất sơ ly.
Ảnh tao bích thuỷ tiềm câu dẫn,
Phong đố hồng hoa khước đảo xuy.
Xuy hoa khốn điên bàng chu tiếp,
Thuỷ quang phong lực câu tương khiếp.
Xích tăng khinh bạc già nhập hoài,
Trân trọng phân minh bất lai tiếp.
Thấp cửu phi trì bán nhật cao,
Oanh sa nhạ thảo tế ư mao.
Mật phong hồ điệp sinh tình tính,
Thâu nhãn tinh đình tỵ bách lao.

Dịch nghĩa

Trên bờ sông, nhà nào có cây hoa đào,
Mùa xuân lạnh, mưa bụi, nó bay qua hàng rào thưa.
Bóng nấp dưới nước, trông thật là hấp dẫn,
Gió ghen với hoa đỏ nên thổi nó phất phơ.
Hoa bị thổi bạt, thẩn thờ rơi bên tay lái thuyền,
Nước trong, kèm thêm sức gió khiến cho đáng lo sợ.
Đã ghét cái đỏ coi thường nó, ngăn không cho nó rơi vào lòng,
Giữ kẽ, rạch ròi không chịu tới gần.
Ướt đẫm lâu rồi, chầm chậm rơi nơi lưng chừng,
Dính bùn, vướng cỏ, nhỏ như sợi lông.
Ong bướm thật là thoả lòng mong đợi,
Chuồn chuồn chăm chắm tránh chim sâu.

Bản dịch của Nhượng Tống

Nhà ai trên bến mấy cành đào
Xuân lạnh mưa phùn trước dậu cao?
Bóng rớt nước xanh thầm quyến dỗ
Gió ghen cành đỏ thổi lao xao
Hoa bay mỏi mệt kề bên lái
Gió thổi nước xô đều đáng ngại
Lòng khách rơi vào ghét lẳng lơ
Bẽn lẽn rõ ràng không chịu tới
Ướt dầm, bay chậm nửa chừng không
Vướng cỏ, sa bùn nhẹ tựa lông
Liếc mắt chuồn chuồn tránh sáo sậu
Hững hờ ong bướm, đã sinh lòng
(Năm 770)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Phong vũ khán chu tiền lạc hoa hí vi tân cú