01/12/2021 03:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây Hồ trúc chi từ
西湖竹枝詞

Tác giả: Tào Diệu Thanh - 曹妙清

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/03/2021 23:21

 

Nguyên tác

美人絕似董嬌嬈,
家住南山第一橋。
不肯隨人過湖去,
月明夜夜自吹簫。

Phiên âm

Mỹ nhân tuyệt tự Đổng Kiều Nhiêu[1],
Gia trú Nam Sơn đệ nhất kiều[2].
Bất khẳng tuỳ nhân quá hồ khứ,
Nguyệt minh dạ dạ tự xuy tiêu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mỹ nhân đẹp tựa Đổng Kiều Nhiêu,
Nhà ở Nam Sơn đệ nhất kiều.
Không thích theo người qua hồ dạo,
Trăng sáng đêm đêm hay thổi tiêu.
Bài này hoạ thơ Trúc chi từ của Dương Duy Trinh 楊維楨.

[1] Tên người đẹp thời xưa, cũng là tên bài thơ của Tống Tử Hầu 宋子侯 đời Hán viết tả giai nhân.
[2] Một trong sáu cầu trên đê Tô 蘇堤, có vòm đá, tiếp với đường lộ Nam Sơn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Diệu Thanh » Tây Hồ trúc chi từ