30/07/2021 00:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mầm mông muội

Tác giả: Nguyễn Lam Điền - Nguyễn Thanh Huyền

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/11/2014 13:48

 

Trời nghiêng một lúc ba mùa nắng
Cho rạn chân mây động mấy lời
Mắt ngợp trước tay người biến ảo
Ai còn khép mở để trêu ngươi,

Bây giờ muối ướp tanh da mặt
Vẫn rộn ngoa ngôn mị với đời
Tuổi bọt sơ sinh về bụi cát
Sóng đùa lá nghiệp tít ngàn khơi,

Ai hay nhân quả tràn quan lộ
Mà đợi chân qua dậm đá vàng
Bất chợt nghe tim về đáy vực
Đổi loài bút mực lấy hoang mang,

Có lẽ ngàn xưa chuyện giữa đàng
Rụng về trong sách sử tro than
Mùa nay quệt xuống thành vô tích
Vỡ vụn thời gian tội thế gian,

Rồi sẽ men theo đường giá áo
Đắm vào tên tuổi gọi nghìn sau
Biết đâu lòng biển vùi cơm gạo
Trăng rụng theo tay cũng bạc đầu,

Hay lại đưa chân khắp địa cầu
Đâu dè con tạo chuyển hơi lâu
Hẹn mai mở mắt mầm mông muội
Nhấp ngụm trà trưa nhắc nhở nhau.
Đêm 27-4-2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lam Điền » Mầm mông muội