22/07/2024 14:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguyệt dạ hạ Đồng Giang văn cô nhạn
月夜下桐江聞孤雁

Tác giả: Vương Thúc Thừa - 王叔承

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/12/2020 21:47

 

Nguyên tác

煙月滿江漁火寒,
一聲孤雁下蘆灘。
隔天總有家書到,
水碧山青不耐看。

Phiên âm

Yên nguyệt mãn giang ngư hoả hàn,
Nhất thanh cô nhạn hạ lô than.
Cách thiên tổng hữu gia thư đáo,
Thuỷ bích sơn thanh bất nại khan.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đèn chài lạnh đầy sông trăng khói,
Tiếng nhạn đơn đáp xuống ghềnh lau.
Nhạn cách trời đem thư nhà đến,
Núi nước xanh đẹp chẳng mở coi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Thúc Thừa » Nguyệt dạ hạ Đồng Giang văn cô nhạn