31/03/2023 13:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chỉ nhìn thấy

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 27/05/2009 19:12

 

Chỉ nhìn thấy một con chim
Nhảy chơi giữa những cành cây um tùm
Con chim bé nhỏ lạ lùng
Nhảy nhót nhanh nhẹn như thằng bé con
Thằng bé nhảy trên mặt đất
Con chim nhảy giữa những cành lá cây
Nhảy chơi mà cũng kiếm mồi
Nhảy chơi thỏa thích kiếm mồi thong dong
Trở thành chim - ấy là điều ước mong
Mắt già gắng dõi theo vòng chim bay

Kiếp nào sau sẽ thành chim
Hóa thành chim chóc bay nghìn nghìn nơi
Bay thánh thót bay chơi vơi
Bay đi vô tận bay về vô biên
Đậu vào cành nhánh ngủ yên
Tỉnh ra tiếp tục bay xuyên lá cành
Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Chỉ nhìn thấy